Doel

De Stichting heeft volgens haar statuten het doel: het ondersteunen van ouden van dagen en zieken, bij voorkeur geboren in de provincies Gelderland en Overijssel en bij voorkeur wonende op het platteland. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

Uitgangspunt is het ondersteunen van zieken en ouderen die buiten hun wil om een vermindering van de kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen. De donaties dienen aantoonbaar ten goede te komen aan de doelgroep zieken en ouderen, zowel direct als indirect.

Wij richten ons met name op personen en organisaties die zich bezighouden met de zorg voor zieken en ouderen. Deze personen en organisaties werken zonder winstoogmerk of commercieel belang. Stichtingen met een ANBI status hebben onze voorkeur. Het bestuur van de BSS legt zich ook enkele beperkingen op.

Zij geeft in beginsel geen bijdragen aan:

  • Individuele hulpvragen
  • Commercieel gerichte activiteiten of organisaties
  • Aanvragen ter ondersteuning van de exploitatie