Beleidsplan

Beleid
Het beleid van de Stichting richt zich op het uitvoeren van haar statutaire doelstelling. De uitvoering van het beleid is mede afhankelijk van regelgeving omtrent ANBI’s en het haar ter beschikking staande budget.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op realisering van de doelstelling en op het beheer van het vermogen als waarborg voor de daaruit voortvloeiende inkomsten. Deze inkomsten worden na aftrek van de gemaakte kosten besteed conform de doelstelling van de Stichting. Concreet houdt het bestuur zich bezig met:

  • Het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting
  • Het benaderen van personen en instellingen die tot de doelgroep van de Stichting behoren
  • Het zo mogelijk inschakelen van derden die behulpzaam kunnen zijn bij het benaderen van de hiervoor genoemde personen en instellingen