verantwoording

Besteding van gelden De uitgaven van de stichting bestaan uit het doen van donaties en het bekostigen van uitgaven t.b.v. de stichting, zoals beheer van het vermogen, administratie- en bankkosten, inschrijving Kamer van Koophandel, vergaderkosten en vacatiegelden voor de bestuurders. Het bestuur ontvangt als onkostenvergoeding vacatiegeld met een maximum van € 500 per persoon op jaarbasis.

Het rendement op het vermogen van de stichting is richtinggevend voor het jaarlijks te besteden bedrag aan donaties, na aftrek van reguliere kosten. Het bestuur bepaalt voor een periode van 5 jaar het percentage op het vermogen voor het doen van donaties. Zij doet dit op basis van een gemiddeld rendement op het vermogen van de 5 jaar daaraan voorafgaand. Voor de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 is dit vastgesteld op 4,46%.