Procedure

Procedure/onze werkwijze

  • Uw definitieve aanvraag ontvangen wij via het ingevulde formulier, waarna wij deze in behandeling nemen. 
  • U krijgt per omgaande bericht over de ontvangst van uw aanvraag. 
  • Communicatie voorafgaand aan een aanvraag is mogelijk via info@boksscholtenstichting.nl 
  • Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen om aanvragen te bespreken. 
  • Een beslissing is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig. 
  • Het bestuur stuurt bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag. 
  • Het bestuur vraagt bij toekenning van de aanvraag een ontvangstbewijs van de donatie en/of een rapportage over het project.