Home

De Boks Scholten Stichting is een charitatief vermogensfonds gevestigd te Deventer, op 1-1-2008 door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met RSIN nummer 8194.08.256.

De Stichting draagt sinds de oprichting de naam van haar oprichters de heer en mevrouw Boks – Scholten. Het echtpaar voelde zich betrokken bij het leven op het platteland en bepaalde dat hun nalatenschap aangewend zou worden ter ondersteuning van zieken en ouderen, bij voorkeur op het platteland.

De Stichting verkreeg haar vermogen in 2008 uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten.

De Boks Scholten Stichting heeft jaarlijks uit haar vermogen een rendement ter beschikking dat zij aanwendt ter realisering van haar statutaire doelstelling.