Home

De Boks Scholten Stichting is een charitatief vermogensfonds gevestigd te Deventer.

De Stichting draagt sinds de oprichting de naam van haar oprichters de heer en mevrouw Boks – Scholten. Het echtpaar voelde zich betrokken bij het leven op het platteland en bepaalde dat hun nalatenschap aangewend zou worden ter ondersteuning van zieken en ouderen, bij voorkeur op het platteland en in de provincies Overijssel en Gelderland. De Stichting verkreeg haar vermogen in 2008 uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten.

De Boks Scholten Stichting heeft jaarlijks uit haar vermogen een rendement ter beschikking dat zij aanwendt ter realisering van haar statutaire doelstelling.

De belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008, bij herhaling in 2009 en 2010, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is 58 457. RSIN/fiscaal nummer: 8194.08.256

De Boks Scholten Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. KvK nummer: 08175407 .