Doel

Het doel van de stichting, volgens Artikel 2 van de statuten, is:

  a.  het (doen) ondersteunen van ouderen, zieken en kwetsbare personen, die buiten hun wil om een vermindering van kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen, waarbij zij die in de provincies Overijssel en Gelderland woonachtig zijn met voorrang in aanmerking komen;

  b.  en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In principe wordt geen ondersteuning verleend aan:

  • Individuele hulpvragen
  • Commercieel gerichte activiteiten of organisaties
  • Aanvragen ter ondersteuning van de exploitatie