Financiële verantwoording

Besteding van gelden

De uitgaven van de stichting bestaan uit het doen van donaties en het bekostigen van uitgaven t.b.v. de stichting, zoals beheer van het vermogen, administratie- en bankkosten, inschrijving Kamer van Koophandel, vergaderkosten en vacatiegelden voor de bestuurders. Het bestuur ontvangt als onkostenvergoeding een vacatiegeld van € 100 per vergadering met een maximum van € 500 per persoon op jaarbasis.

Het rendement op het vermogen van de stichting is richtinggevend voor het jaarlijks te besteden bedrag aan donaties, na aftrek van reguliere kosten. Aangezien het rendement kan fluctueren wordt de jaarlijkse bestedingsruimte vastgesteld op het gemiddelde gerealiseerde en ongerealiseerde rendement van de voorgaande 6 jaar.

Financiele verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019 
Financiele verantwoording 2020
Financiele verantwoording 2021
Financiele verantwoording 2022

Financiele-verantwoording-2023