Het bestuur

Per 12 april 2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Naam Datum aantreden
Voorzitter (waarnemend) De heer J.B. Hullegie 18-11-2013
Secretaris De heer F. Meima 03-04-2019
Penningmeester De heer A.S. Kuipers 22-11-2016
Lid Mevrouw F.A.Th. Wery 22-11-2016
Lid De heer J.R. Beversluis 01-12-2021
Lid Mevrouw M.L. Obdeijn-Geertman 12-04-2023

Het bestuur streeft ernaar dat in het bestuur zitting hebben personen met expertise op sociaal
gebied, de zorgsector, medisch en juridisch gebied. Het bestuur wordt ondersteund door dhr H
Bluemink, accountant/financieel adviseur.