Het bestuur

Voorzitter: de heer E.J.M. Eggink;
Secretaris: de heer F. Meima
Penningmeester: de heer A.S. Kuipers;
Lid: de heer J.B. Hullegie;
Lid: mevrouw F.A.Th. Wery
Lid: de heer J. Beversluis