Contact

De Boks Scholten Stichting is bereikbaar via info@boksscholtenstichting.nl


De belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008, bij herhaling in 2009 en 2010, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het ANBI nummer is 58 457. RSNI/fiscaal nummer: 8194.08.256

De Boks Scholten Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. KvK nummer: 08175407