Aanvraagprocedure

Algemeen

Uw aanvraag kunt u indienen door het invullen van het onderstaande formulier. Wij nemen uw aanvraag in behandeling wanneer u in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

 • Algemene omschrijving van uw organisatie, waaronder de status.
 • Omschrijving van project en doelgroep
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • IBAN nummer
 • Indien van toepassing een recente jaarrekening, ANBI verklaring
 • Indien u 1 van de velden niet kunt invullen, ontvangen wij graag een uitleg.

Procedure/onze werkwijze

 • Uw definitieve aanvraag ontvangen wij via het ingevulde formulier, waarna wij deze in behandeling nemen.
 • U krijgt per omgaande bericht over de ontvangst van uw aanvraag.
 • Communicatie voorafgaand aan een aanvraag is mogelijk via info@boksscholtenstichting.nl
 • Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen om aanvragen te bespreken.
 • Een beslissing is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig.
 • Het bestuur stuurt bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 • Het bestuur vraagt bij toekenning van de aanvraag een ontvangstbewijs van de donatie en/of een rapportage over het project.

Klaar voor een aanvraag? Ga naar het  aanvraagformulier .