Aanvraagprocedure

Algemeen

Uw aanvraag kunt u indienen door het invullen van het onderstaande formulier. Wij nemen uw aanvraag in behandeling wanneer u in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

 • Algemene omschrijving van uw organisatie, waaronder de status.
 • Omschrijving van project en doelgroep
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Bij het dekkingsplan ook graag vermelden hoeveel fondsen u heeft aangeschreven voor uw project, en welk bedrag eventueel reeds is toegezegd door een of meer van de bijdragenden.
 • IBAN nummer
 • Een recente jaarrekening als (pdf)-bestand
 • Een ANBI-verklaring (indien van toepassing), als pdf bestand
 • Het IBAN nummer van uw organisatie
  Nota bene:
 • Een verwijzing naar een website wordt beschouwd als een niet volledige aanvraag
 • Indien u een of meer van de velden niet kunt invullen, ontvangen wij graag een uitleg.

Procedure/onze werkwijze

 • Communicatie voorafgaand aan een aanvraag is mogelijk via info@boksscholtenstichting.nl .
 • Uw definitieve aanvraag ontvangen wij via het volledig ingevulde formulier, waarna wij deze in behandeling nemen.
 • U krijgt per omgaande bericht over de ontvangst van uw aanvraag.
 • Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen om aanvragen te bespreken.
 • Een beslissing is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig.
 • Het bestuur stuurt bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 • Als in uw aanvraag gegevens ontbreken, of als er onduidelijkheden zijn die naar oordeel van het bestuur opheldering behoeven, dan zal het bestuur bij u aanvullende informatie opvragen.
 • Als na verloop van één jaar vanaf de datum van eerste indiening geen volledige en beoordeelbare aanvraag voorligt, dan geldt de aanvraag als afgewezen.
 • Het bestuur vraagt bij toekenning van de aanvraag een ontvangstbewijs van de donatie en/of een rapportage over het project.

Klaar voor een aanvraag? Ga naar het  aanvraagformulier .