ANBI

Het Standaardformulier publicatieplicht Vermogensfondsen zoals voorgeschreven door de belastingdienst kunt u hier downloaden.

Gegevens ANBI:

Naam Boks Scholten Stichting
RSIN 8194.08.256
Contactgegevens Secr: Burg. A. Bontekoelaan 3, 7437 CP Bathmen

tel 0570-541041

email info@boksscholtenstichting.nl .

Doelstelling Zie https://boksscholtenstichting.nl/statuten/  .
Hoofdlijnen beleidsplan Zie https://boksscholtenstichting.nl/beleidsplan/ .
Functie en namen bestuurders dhr E.J. Eggink, voorzitter

dhr F. Meima, secretaries

dhr A.S. Kuipers, penningmeester

dhr J.B. Hullegie, lid

mevr F.A.Th. Wery, lid

Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt als onkostenvergoeding vacatiegeld met een maximum van € 500 per persoon op jaarbasis.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie Jaarverslag-2020-Boks-Scholten-Stichting.pdf .
Financiele verantwoording Zie Financiele-verantwoording-2020.pdf .