ANBI

Het Standaardformulier publicatieplicht Vermogensfondsen zoals voorgeschreven door de belastingdienst kunt u hier downloaden.

Gegevens ANBI:

Naam Boks Scholten Stichting
RSIN 8194.08.256
Contactgegevens Secr: Burg. A. Bontekoelaan 3, 7437 CP Bathmen

tel 06-21886475

email info@boksscholtenstichting.nl .

Doelstelling Zie https://boksscholtenstichting.nl/statuten/  .
Hoofdlijnen beleidsplan Zie https://boksscholtenstichting.nl/beleidsplan/ .
Functie en namen bestuurders dhr E.J. Eggink, voorzitter

dhr F. Meima, secretaries

dhr A.S. Kuipers, penningmeester

dhr J.B. Hullegie, lid

mevr F.A.Th. Wery, lid

dhr J Beversluis, lid

Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt als onkostenvergoeding vacatiegeld met een maximum van € 500 per persoon op jaarbasis.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie Jaarverslag 2021 Boks Scholten Stichting .
Financiele verantwoording Zie Financiele verantwoording 2021.